top of page

Dark bass'n'drum core

Spišská Nová Ves

Matka recording sessions

Basa a bicie nahraté. Zostáva spev a husle. Sme na dobrej ceste.

bottom of page